Jain, V. K., Solid State Physics laboratory, Delhi, India