Sachdev, Sunil, Solid State Physics Laboratory, Delhi, India