Cong, Xiang, Beijing Institute of Technology, Beijing, China