Vol 3, No 1

COMMEMORATIVE ISSUE ON DRDO@60

Table of Contents

Editorial

Commemorative issue of Defence Life Science Journal on DRDO@60
Alka Suri
PDF
3-4

Commemorative Issue - DRDO

G. K. Prasad, Anshoo Gautam, G. M. Kannan, J. Acharya, A. K. Gupta, V. B. Thakare, B. Singh
PDF
5-10
Nishi Mishra, Apoorva Ghanekar, Arunima Gupta
PDF
11-14
Meetul Kumar, Swarup Kumar Chakrabarti
PDF
15-23
Shiv Kumar Yadav, Rahul Bhattacharya
PDF
24-30
S. M. Malik, Satyanarayan Deep, Rahul Ranjan, A. K. Prasad, Dipti N Prasad, Shashi Bala Singh, Ekta Kohli
PDF
31-40
Haya Khalid, Atul Grover, Sanjai K Dwivedi
PDF
41-44
Neera ., K. V. Ramana, N. Gopalan, R. K. Sharma
PDF
45-50
Khudsia Sultana, K. Jayathilakan, M. C. Pandey
PDF
51-58
Sanjay Mohan Gupta, Kamal Kumar, Rakshit Pathak, Sanjai Kumar Dwivedi
PDF
59-63
Utsab Deb, K R Anilakumar, Mallesha ., Soumya Chatterjee
PDF
64-70
Narendra Singh, Sunil Kumar Dhiman
PDF
71-74
Phuntsog Dolkar, Phuntsok Angmo, Diskit Dolkar, Bhuvnesh Kumar, Om Praksah Chaurasia, Tsering Stobdan
PDF
75-79
Stanzin Angmo, R. P Bhatt, Eli Paljor, Phuntsog Dolkar, Bhuvnesh Kumar, Om Prakash Chaurasia, Tsering Stobdan
PDF
80-84
Tsering Stobdan, Stanzin Angmo, Dorjey Angchok, Eli Paljor, Thinles Dawa, Tashi Tsetan, O. P. Chaurasia
PDF
85-92