Vol 68, No 1

COMMEMORATIVE ISSUE ON DRDO@60

Table of Contents

Editorial

Commemorative issue of Defenc Science Journal on DRDO@60
Alka Suri
PDF
3-4

Commemorative Issue - DRDO

Debasis Chakraborty, K Anandhanarayanan, Ankit Raj, Vaibhav Shah, R Krishnamurthy
PDF
5-11
V. Venkatesan
PDF
12-18
Abdur Rahman Hafeezur Rahman, Shaik Ameer Malik, Jagath Rajesh Kumar, Vadivelu Balaguru, Palanivel Sivakumar
PDF
19-25
Nilesh Patel, Vinaykumar Rokade
PDF
26-32
N. V. Ramamurthy, B. K. Vinayagam, Roopchand J.
PDF
33-45
Sanjay Bisht, H. S. Bharati, S. B. Taneja, Punam Bedi
PDF
46-53
Monica Ravishankar, D. Vijay Rao, C. R. S. Kumar
PDF
54-63
Madhu A. Ramkumar, Chandrika Sudhendra
PDF
64-69
G. Kumaraswamy Rao, Sreehari Rao, Sudhir Kumar Chaudhuri
PDF
70-75
S. G. Savio, V. Madhu
PDF
76-82
Vikash B. Thakare, Nagesh K. Tripathi, Virendra V. Singh, Manisha Sathe, Beer Singh
PDF
83-90
Amit Kumar Gupta, R. Velmurugan, Makarand Joshi
PDF
91-97
Alok Kumar Srivastava, Punam Awasthi, Sanjay Kanojia, N. S. Neeraj, Pankaj Sharma, Kingsuk Mukhopadhyay, N. Eswara Prasad
PDF
98-103
P. Anand, P.V. Hareesh Kumar
PDF
104-110
Arun Kumar, L. Anjaneyulu
PDF
111-116