Yuan, Zhongcai, Institute of Electrical Engineering, China, China