Krishna, S. S., Technical Development Establishment , Laboratories, Kanpur, India