Wang, Jiayin, Institute of Electrical Engineering, China, China