Zhongcai, Yuan, Institute of Electronic Engineering, Hefei, China