Ling, Yongshun, Hefei Institute of Electronic Engineering, Hefei, China