Deng, Yong, southwest university, chongqing, China