Xinsheng, Wang, Beijing Institute of Technology, China, China