Vaithiyanathan, V, SASTRA University, Thanjavur, India