Abraham, Sheena, Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum, India