Li, Peng-fei, Air Defense Forces Academy, Zhengzhou, China