Hawalashka, O., University of Manitoba, Winnipeg, Canada