Bhaskara Rao, Lokavarapu, VIT University, Chennai, India