K.V., Lakshmy, Amrita Vishwa Vidyapeetham University, India