Yang, Jian-kun, Beijing Aerospace Automatic Control Institute, Beijing, China