Wang, Huai-Min, Chug Cheng Institute of Technology, Taoyuan, Taiwan, Province of China