Aydogan, Emel Kizilkaya, Erciyes University, Kayseri/Turkey, Turkey