Badgujar, Dhiraj Prakash, VIT University, Chennai, India