Gencer, Cevriye, Gazi University, Ankara/Turkey, Turkey