Chuanzeng, LI, CNGC, Beijing North Hongqi Mechanical & Electronic Co. Ltd., Beijing, China