[1]
J. Ziółkowski, J. Małachowski, M. Oszczypała, J. Szkutnik-Rogoż, and A. Lęgas, “Modelling of the Military Helicopter Operation Process in Terms of Readiness”, DSJ, vol. 71, no. 5, pp. 602-611, Sep. 2021.