Ziółkowski, J., Małachowski, J., Oszczypała, M., Szkutnik-Rogoż, J., & Lęgas, A. (2021). Modelling of the Military Helicopter Operation Process in Terms of Readiness. Defence Science Journal, 71(5), 602-611. https://doi.org/10.14429/dsj.71.16422