(1)
Ziółkowski, J.; Małachowski, J.; Oszczypała, M.; Szkutnik-Rogoż, J.; Lęgas, A. Modelling of the Military Helicopter Operation Process in Terms of Readiness. DSJ 2021, 71, 602-611.