Vol 2, No 2 (2017)

Special Issue on Food Sciences

Table of Contents

Editorial

Natarajan Gopalan
PDF
87

Opinion

Rakesh Kumar Sharma
PDF
88-89

Review Articles

K. R. Anilakumar, Natarajan Gopalan, R. K. Sharma
PDF
90-94
Sathish kumar Ramalingam, G. Iyappan, S. Hari Priya, K. Kadirvelu, J. Kingston, Natarajan Gopalan, R. K. Sharma
PDF
95-102
O. P. Chauhan, S. Lakshmi, A. K. Pandey, N. Ravi, Natarajan Gopalan, R. K. Sharma
PDF
103-110
Farhath Khanum, T. Anand, N. Ilaiyaraja, M. M. Patil, D. Singsit, Shikha Shiromani, R. K. Sharma
PDF
111-119
Naveen Shivanna, M. B. Anusha, K. R. Anilakumar
PDF
120-127
M. M. Patil, T. Anand, N. Ilaiyaraja, Farhath Khanum
PDF
128-132
K. Jayathilakan, Khudsia Sultana, M. C. Pandey
PDF
133-141
R. Kumar, S. Vijayalakshmi, S. Nadanasabapathi
PDF
142-151

Research Article

T. Anand, M. D. Pandareesh, T. Mohan Manu, Farhath Khanum, N. Roopa, N. Madhukar, N. Nagaraju
PDF
152-162
Shefali Bhardwaj, V. K. Shiby, M. C. Pandey, Natarajan Gopalan
PDF
163-168
S. Vasantha Kumar, V. A. Sajeevkumar, Johnsy George, Sunny Kumar
PDF
169-177
K. R. Anilakumar, S. N. Harsha, Mallesha ., R. K. Sharma
PDF
178-185
Aisha Tabassum, V. K. Shiby, M. C. Pandey
PDF
186-192
V. K. Shiby, V. Jayashree, S. Sanchita, M. C. Pandey
PDF
193-198
Bhawya D., K. R. Anilakumar, Farhath Khanum
PDF
199-205
Asna Urooj, Seema Siddiqi, Lakshmi S.
PDF
206-211
Sulaxana Kumari Chauhan, R. Kumar, S. Nadanasabapathi
PDF
212-215
Janifer Raj Xavier, K. V. Ramana, R. K. Sharma
PDF
216-225
K. Jayathilakan, Rajkumar Ahirwar, Khudsia Sultana, M. C. Pandey
PDF
226-230
Divya ., J. R. Xavier, Natarajan Gopalan, K. V. Ramana
PDF
231-238