Vol 37, No 4

Table of Contents

Papers

Prasanna Kumara, K. Divyananda
PDF
237-242
Shariful Islam, Shohana Nowrin, Sk. Mamun Mostofa
PDF
243-248
Prahalad G Tadasad, Deepthi K, Shobha Patil
PDF
249-258
Amir Reza Asnafi
PDF
259-263
Vishal Dattatray Bapte
PDF
264-269
Parvathaneni Raghavaiah, K. Surendra Babu
PDF
270-273
Archita Nanda
PDF
274-280
Nishat Fatima
PDF
281-286
Rajul Sharma, Margam Madhusudhan
PDF
293-302